Lymfedrainage

Een zachte massage die de afvoer van afvalstoffen en lymfe verbetert

Manuele Lymfedrainage is een massagetechniek die tot doel heeft een verbeterde lymfeafvoer tot stand te brengen, Het immuunsysteem te activeren, pijn te verminderen en het lymfevatenstelsel aan te zetten tot de aanmaak van nieuwe lymfevaatjes zodat na operaties of diepe verwondingen de afvoer van afvalstoffen hersteld kan worden.Het menselijke lichaam bestaat voor 2/3 deel uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, de bloedbanen, lymfbanen en de hersenbanen. Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht. Onder meer het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen (b.v. bacteriën) en het uitwisselen van stoffen (b.v. bouw-, afbraakstoffen) of van gassen (b.v. zuurstof, koolzuurgas).
 Deze processen via het lichaamsvocht noemen we de waterhuishouding. 
Het lichaam is in een optimaal evenwicht als de waterhuishouding in een optimale conditie verkeert.

Het lymfstelsel (lymfvaten en lymfknopen) speelt een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. Het is namelijk de lymfe die daar een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult. Lymfdrainage is dus een normale, natuurlijke functie in ons lichaam. Deze functie kan echter bemoeilijkt worden als gevolg van een ongeval, ziekte of stress. In dit geval kan de drainage van de lymfe manueel (met de handen) geoptimaliseerd worden.

De behandeling

Bij de Manuele Lymfdrainage volgens de methode Vodder wordt ritmisch een heel zachte, spiraalvormige druk uitgeoefend op de lymfklieren en lymfbanen; de richting wordt bepaald door de stroomrichting van het lymfstelsel.
De behandeling, waarbij de patiënt meestal ligt, heeft plaats bij een aangename temperatuur en in een uiterst ontspannen sfeer. Om dit laatste te bereiken, wordt vaak verzocht tijdens de behandeling niet te praten. De duur van de behandeling is afhankelijk van de klacht en zal vrijwel pijnloos zijn.

De massage begint bij de lymfklieren in de hals (de basis) gevolgd door, afhankelijk van de klacht, de lymfklieren in de buikstreek, oksels, liezen en het gelaat. Heeft de patiënt buiten deze gebieden klachten, dan zal daar een specifieke behandeling op volgen.

Behandelbare aandoeningen

De Manuele Lymfdrainage volgens de methode Vodder is toepasbaar bij zeer veel klachten, al dan niet in combinatie met andere therapievormen. Manuele Lymfdrainage wordt toegepast voor het volgende:

  • Behandeling van Acne
  • Behandeling van Rosasea
  • Voor en na operaties (zoals face-lift, oogcorrectie of liposuctie)
  • Bij ernstige hoofdpijn
  • Behandeling van littekens
  • Tijdens en na een vastenkuur
  • Bij doorbloedingsproblemen
  • Verschillende vormen van oedeem
  • Preventief als weerstandverhoging
  • Bij stress

Voor wie is manuele lymfedrainage?

Als er in het menselijk lichaam een stagnatie in het lymfesysteem optreedt, zal er geen goede doorstroming zijn van het lichaamsvocht. 
Zo ontstaan de niet zichtbare en zichtbare oedemen. Deze oedemen kunnen de oorzaak zijn van fysieke en mentale klachten. De klachten kunnen zeer verschillend zijn, van hoofdpijn, concentratieproblemen tot orgaanklachten. 
In al deze gevallen zal Manuele Lymfdrainage volgens de methode Vodder toepasbaar zij.